Zástupcovia z radov členov SPaČ spolu so Zástupcami firmy
Professional support z Brna